Logowanie

Zaloguj się...

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!
Użytkownik
Hasło
Zapamiętaj mnie

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Jedną z najważniejszych zasad wprowadzonych do przepisów związanych z ochroną środowiska jest to, że "zanieczyszczający płaci": Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu. Pobieranie opłat za korzystanie ze środowiska oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych wynika z tej właśnie zasady.

Podmioty korzystające ze środowiska, w szczególności przez wprowadzanie do niego substancji lub energii, ponoszą koszty zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub usunięcia jego skutków. Przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.