Logowanie

Zaloguj się...

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!
Użytkownik
Hasło
Zapamiętaj mnie

GOSPODARKA ODPADAMI

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zasadą jest, że na tym, kto wytwarza odpady spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia, zezwolenia mi złożenia informacji. W powyższej tematyce firma opracowuje:

01dokumentację o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jeżeli wytwarza powyżej l Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tyś. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie oraz jeśli wytwarzanie tych odpadów związane jest z prowadzeniem instalacji)

02dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie)

03dokumentację potrzebną do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne)