Logowanie

Zaloguj się...

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!
Użytkownik
Hasło
Zapamiętaj mnie

Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami od naszych Klientów:

"Hydro-Tech" Sp. z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że firma "AURA" Centrum Doradztwa Ekologicznego Katarzyna Bakalarz-Korczowska w okresie od marca 2011r. do listopada 2012r. świadczyła usługi w zakresie:
- doradztwa w zakresie ochrony środowiska,
- monitoringu, interpretacji przepisów oraz informowania o zmianach przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska,
- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
- sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi,
- sporządzania wykazów zawierających informacje o ilościach i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
- pomocy w spełnianiu wymagań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.
Ponadto w ramach umowy zostały opracowane:
- informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem odzysku i transportu,
- program gospodarki odpadami,
- zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Firma "AURA" Centrum Doradztwa Ekologicznego jest firmą solidną i kompetentną, wywiązującą się z zawartych umów i zawsze służącą pomocą. Jest to partner godny zaufania i polecenia.
 
Data: 16-01-2014
Napisana przez: Hydro-Tech Sp. z o.o.
Z firmą AURA Centrum Doradztwa Ekologicznego współpracujemy w Bolesławcu od lutego 2013 r. Przy wyborze kierowaliśmy się m.in. dużym doświadczeniem w zakresie zagadnień dotyczących Ochrony Środowiska, poparciem przedsiębiorstwa ze strony innych klientów, a także przystępnością cenową.

Działania firmy Aura CDE cechuje elastyczność, indywidualne podejście do zleconych usług, terminowość i - co istotne - duże zaangażowanie.

Możemy polecić firmę jako sprawdzonego partnera biznesowego.
 
Data: 17-08-2013
Napisana przez: bakIT
Bolesławiec
bakit.pl
Z firmą AURA Centrum Doradztwa Ekologicznego ul. Staszica 111 w Bolesławcu współpracujemy od początku roku 2010. Zadania wykonywane są w sposób kompetentny, zgodnie z naszymi wymaganiami oraz obowiązującymi przepisami. Firma AURA Centrum Doradztwa Ekologicznego wykonuje swoje usługi solidnie, dopasowując swoje działania do naszych potrzeb w sposób zapewniający płynną współpracę.
Dużym atutem jest kompleksowość oferty – wybrana przez nas firma podjęła się nie tylko opracowania dokumentacji ale również doradztwa, sprawozdawczości
i reprezentowania firmy. Na uwagę zasługuje fakt, iż firma AURA CDE reprezentowała nas w postępowaniu administracyjnym przed urzędami i instytucjami.
Uzyskiwana pomoc ze strony firmy AURA CDE pomaga nam realizować interesy naszego zakładu i pozwala spełniać przez nasz zakład wymogi ochrony środowiska.
Dodatkowo przeprowadzanie audytów wewnętrznych przez firmę AURA CDE
w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska pozwoliło nam z sukcesem zakończyć etap I - Audit Stufe 1, wdrażanego obecnie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 certyfikowanego przez firmę TÜV SÜD Management Service.
 
Data: 12-12-2011
Napisana przez: Novoferm Door Sp. z o.o.
Wykroty
REFERENCJE

Z firmą „AURA” Centrum Doradztwa Ekologicznego współpracujemy od roku 2006 w zakresie świadczenia usług doradczych oraz sporządzania dokumentacji. W tym czasie firma wykonała dla nas szereg prac związanych z uzyskaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów, uzyskaniem pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza. Obecnie firma uzyskuje w naszym imieniu pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z nowoczesnej linii do cynkowania. Ponadto firma „AURA" Centrum Doradztwa Ekologicznego świadczy m.in. usługi polegające na doradztwie w zakresie ochrony środowiska, prowadzeniu ewidencji, sprawozdawczości, naliczaniu opłat, pomocy we wdrożeniu właściwej gospodarki odpadami oraz nadzorze nad terminowym wykonywaniem analiz ścieków, pomiarów emisji stężeń substancji wprowadzanych do powietrza. Firma „AURA” Centrum Doradztwa Ekologicznego reprezentowała nas również przed organami ochrony środowiska podczas kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z wynikiem kontroli pozytywnym.
Prace wykonywane przez „AURA” Centrum Doradztwa Ekologicznego były zawsze realizowane terminowo i rzeczowo, bez uwag ze strony urzędów udzielających pozwoleń i organów kontrolnych, w pełnym zakresie wymaganym przez prawo i według najnowszych dostępnych technik obliczeniowych.

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością dotychczasowej współpracy z firmą „AURA” Centrum Doradztwa Ekologicznego, a zwłaszcza wysokim poziomem merytorycznym sporządzanych opracowań oraz profesjonalnie udzielanych nam konsultacji i porad.
Chwalimy sobie elastyczność w działaniu oraz możliwość uzgadniania wzajemnie korzystnych warunków współpracy. Nie bez znaczenia są dla nas również korzystne warunki finansowe oraz terminowość działań podejmowanych w ramach współpracy.

Rekomendujemy firmę „AURA” Centrum Doradztwa Ekologicznego jako rzetelnego, odpowiedzialnego i godnego zaufania partnera w rozwiązywaniu problemów ekologicznych.
 
Data: 12-05-2009
Napisana przez: Dolzamet Sp.z o.o.
Chojnów
Z firmą „AURA” Centrum Doradztwa Ekologicznego ul. Czerwonych Maków w Bolesławcu współpracujemy od kilku lat. Firma Aura CDE wykonuje dla nas kompleksowe usługi dotyczące oddziaływania zakładu na otaczające go środowisko jak również usługi w zakresie doradztwa ekologicznego oraz prowadzenia pełnej sprawozdawczości i ewidencji.
W oparciu o powyższe prowadzona jest polityka ekologiczna firmy. Prace te są wykonane solidnie i fachowo.
Uzyskiwana pomoc prawna i fachowa ze strony firmy Aura CDE pomaga nam realizować interesy naszego zakładu i pozwala spełniać przez nasz zakład wymogi ochrony środowiska.
Każdorazowo uzyskiwaliśmy wymagane prawem uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska.
W związku z tym, dotychczasową współpracę oceniamy jako owocną i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni.
 
Data: 12-05-2009
Napisana przez: Lovink Polska Sp. z o.o.
Wykroty
Niro Sp. z o.o. potwierdza, iż od roku 2007 na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych firma AURA Centrum Doradztwa Ekologicznego wykonuje usługi z zakresu ochrony środowiska, polegające między innymi na:
 doradztwie w zakresie ochrony środowiska
 redagowaniu treści zapisów umownych dotyczących ochrony środowiska oraz treści pism i oświadczeń
 bieżących konsultacjach
 reprezentowaniu zakładu przed organami ochrony środowiska
 pomocy w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska
 nadzorem ważności decyzji administracyjnych
 naliczaniu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
 sporządzaniu i przedkładaniu sprawozdań
 prowadzeniu ilościowej i jakościowej ewidencji wytworzonych odpadów przemysłowych i odebranych odpadów komunalnych
 uzyskiwaniu pozwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zakres wyżej wymienionych usług obejmuje nasze oddziały zlokalizowane na terenie całego kraju.
Zadania wykonywane są w sposób kompetentny, zgodnie z naszymi wymaganiami oraz obowiązującymi przepisami. Firma AURA Centrum Doradztwa Ekologicznego wykonuje swoje usługi solidnie, dopasowywując swoje działania do naszych potrzeb w sposób zapewniający płynną z współpracę.
Dużym atutem jest kompleksowość oferty – wybrana przez nas firma podjęła się nie tylko opracowania dokumentacji ale również doradztwem, sprawozdawczością i reprezentowaniem firmy. Na uwagę zasługuje fakt, iż firma AURA reprezentowała nas w postępowaniu administracyjnym przed urzędami i instytucjami, dzięki czemu mogliśmy poświęcić nasz czas pracy własnym obowiązkom.
Wyniki dotychczasowej współpracy upoważniają nas do potwierdzenia dobrej opinii o firmie, jako profesjonalnym wykonawcy powierzonych zadań.
 
Data: 12-05-2009
Napisana przez: Niro Sp. z o.o.
Lubin
LIST REFERENCYJNY
AURA Centrum Doradztwa Ekologicznego z siedzibą w Bolesławcu ul. Czerwonych Maków 1, jest naszym wieloletnim i rzetelnym partnerem zapewniającym nam kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska. Współpraca obejmuje m.in.:
 doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 bieżące konsultacje
 reprezentowanie zakładu przed organami ochrony środowiska
 pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych
 nadzór ważności decyzji
 naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej
 sporządzanie i przedkładanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji

Firma AURA CDE dała się poznać jako rzetelny, uczciwy partner, świadczący usługi profesjonalnie i terminowo oraz w elastyczny sposób podchodzący do potrzeb Klienta.
Dobra organizacja, zaangażowanie pracowników i szybka reakcja znajduje odzwierciedlenie w jakości wykonywanych usług.
Możemy polecić firmę AURA Centrum Doradztwa Ekologicznego jako niezawodnego partnera.
 
Data: 12-05-2009
Napisana przez: ZPWP Dolpap Sp. z o.o.
Chojnów
Referencje

Lubmed Sp. z o.o., ul. Gwarków 82, 59-300 Lubin potwierdza, że firma Aura Centrum Doradztwa Ekologicznego, wykonywała w 2008 r. na rzecz naszej firmy, dokumentację do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Opracowanie powyższe było wykonane profesjonalnie. Terminowo wykonane prace prowadziły do uzyskania odpowiedniej decyzji, która po udzieleniu firmie pełnomocnictwa została dostarczona bezpośrednio do naszego zakładu. Sprawne uzyskanie decyzji pozwoliło nam realizować plany rozwojowe firmy zgodnie z literą prawa. Nigdy nie odmówiono nam czasu na udzielenie porad i konsultacji, nawet w zakresie nie objętym umową.
Możemy polecić tę firmę jako rzetelnego wykonawcę opracowań związanych z ochroną środowiska.
 
Data: 11-05-2009
Napisana przez: NZOZ Lubmed Sp. z o.o.
Lubin
Firma GreenTech rekomenduje firmę "AURA" Centrum doradztwa Ekologicznego jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego. Dzięki współpracy z firmą AURA mamy pewność, że spełniamy wszystkie wymagania i standardy jakościowe w zakresie ochrony środowiska. Uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji środowiskowych zawdzięczamy właśnie tej firmie. W ramach umowy firma AURA wykonuje również ewidencję odpadów, prowadzi sprawozdawczość oraz doradza w sprawach bieżącej działalności.
 
Data: 15-08-2008
Napisana przez: GREENTECH
Bolesławiec
odpady.boleslawiec.pl
Napisz referencje...
Zaloguj się proszę, aby wysłać referencje